. -6🔥🔥🔥30 -6.☃️🎁🎅🎄🤶

, !🎉🎉🎉
, , .
, .📺
, , .

 
ר !

ר!

18 , (P.S.), , , .
ר , , , , , .
, ר , .

ר 5:0 , , , .
2 --, 9- , 16 .
ר !

 
-6


🔥🔥🔥! 30 -6.
¨ .🎉🎉🎉🎁🎁🎁
!
https://www.concert.ru/kontserty/zimnaya-skazka/
. 12+ 📺📺📺
# !

 
!

24 , , .
, . .
, , х
, , .
, , .

 23 .

- , , 80- 4 . , -, .
90- .
73 , . .
, , .
88

 
!


94 -, .
, - . . - . , , . , .
, , , , , , , , , Ņ

!